Welkom

Welkom op het Blog van de familie Burssens Trienpont

De bedoeling is om alle foto's met betrekking tot onze familie
hier verzameld te krijgen, dus als jullie over materiaal beschikken dat hiermee verband houdt, kunnen jullie dit doormailen naar ons, wel rekening houdend met de wet op de privacy.

Elke persoon of personen die niet willen gepubliceerd worden
zullen onmiddelijk verwijderd worden van het Blog, na een eenvoudig mailtje.

Wij bedanken jullie alvast voor de medewerking

Guido en Erna

Onze Blogs zijn nog in volle expantie, dus regelmatig kijken is de boodschapzondag 14 februari 2010

Debby Burssens

Posted by Picasa
Journaliste waarvan o.a. volgende artikels verschenen in het wetenschappelijk maandblad EOS
- Veestapel bedreigd mens
- Zaadbanken in Noorwegen
- Kiezelwieren: Tot op het bot
Schrijft ook voor Stad Gent, Fedra (maandblad v.d. Vlaamse Overheid, Delhaize, Universiteit Gent

Dankwoord

Mijn speciale dank gaat uit naar René Burssens, hij is degene die het meeste onderzoek heeft gedaan
naar onze stamboom.
Ook Geneanet heeft mij goed geholpen.
Verder mijn dank aan Luc Burssens, en alle andere personen, zonder wie ik dit resultaat nooit had kunnen
bekomen.

Guido

Stamboom Burssens Frans anno 1600

Parenteel van Frans Burssens


1 Frans Burssens is geboren vóór 1600 in Temse of Waasmunster?. Frans is overleden. Frans trouwde, minstens 25 jaar oud, in 1625 in Waasmunster met Elisabeth SPILDOREN, 26 of 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 6 april 1598 in Temse.

Kinderen van Frans en Elisabeth:

1 Joannes Burssens, geboren op zondag 30 mei 1627 in Temse. Volgt 1.1.

2 Catharina Burssens [1.2], geboren op zondag 30 september 1629 in Temse. Catharina is overleden.

3 Elisabeth Burssens [1.3], geboren op dinsdag 19 februari 1636 in Temse. Elisabeth is overleden.

4 Aegidius Burssens, geboren op dinsdag 30 september 1642 in Temse. Volgt 1.4.

1.1 Joannes Burssens is geboren op zondag 30 mei 1627 in Temse, zoon van Frans Burssens (zie 1) en Elisabeth SPILDOREN. Joannes is overleden. Joannes trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 27 juli 1646 in Temse met Elisabeth Van Gale, minstens 19 jaar oud. Elisabeth is geboren vóór 1627 in Temse,. Elisabeth is overleden.

1.4 Aegidius Burssens (afb. 1) is geboren op dinsdag 30 september 1642 in Temse, zoon van Frans Burssens (zie 1) en Elisabeth SPILDOREN. Aegidius is overleden op donderdag 1 oktober 1676 in Bazel, 34 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Aegidius: In 1676 vermeldt de staat van goed opgesteld ter sterfhuyse van wijlent gillis Bussens waervan hauderige gebleven is paesschijntien de volder als voogden Jan van Leugenhaegen en Pieter de Volder. Geen eigendom. Hun woning werd gepacht van Gillis de Lamper en een half bunder land te Kruibeke in den hoochrothoeck van Jan de Wolf tot melsene. Onder de schamele bezittingen: brander, rooster, tang, een grote en kleine ketel, ijzer potje, botervat, melkkuip, wastobbe, tafel, stoelen, riek, zeisen, bijl, hekel met eenen heusel, koffer, een roer met eenen poeder hooren, schapraai, bed, 20 ellen lijnwaad, 7 hemden, 3 slaaplakens, 3 tafelkleden, lijnzaad, 36 wissen vlas, 8 hopen stro en 51 hopen hooi en een kruiwagen … Jan van Leugenhaegen (schoonbroer ?) stond bij hen voor 39 gulden in het krijt. De enige koe werd geraamd op 24 gulden. Bij de uitvaart werden de buren getrakteerd tot raemdonckx en de vrienden thuis te eten ende drincken gegeven

Notitie bij Aegidius: Bron : René Burssens

Aegidius is de biologische vader van kinderen van Paschijne (Paschasia) DE VOLDERE (afb. 2). Paschijne is geboren op donderdag 26 juni 1642 in Bazel. Paschijne is overleden op dinsdag 21 juni 1689 in Bazel, 46 jaar oud.

Kinderen van Aegidius en Paschijne:

1 Magdalena Burssens [1.4.1] (afb. 3), geboren op zondag 27 februari 1667 in Bazel. Magdalena is overleden.

2 Franciscus Burssens, geboren op woensdag 7 augustus 1669 in Bazel. Volgt 1.4.2.

3 Adrianus Burssens, geboren in 1670 in Bazel. Volgt 1.4.3.

4 Barbara Burssens [1.4.4]. Zij is gedoopt op woensdag 16 oktober 1675 in Bazel. Barbara is overleden.

1.4.2 Franciscus Burssens (afb. 4) is geboren op woensdag 7 augustus 1669 in Bazel, zoon van Aegidius Burssens (zie 1.4) en Paschijne (Paschasia) DE VOLDERE. Franciscus is overleden op dinsdag 30 oktober 1736 in Bazel, 67 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Franciscus: Na het overlijden in 1706 van Joosijne Wittock werden Jan wittoeck ende Adriaen buijssens als voogden aangesteld. Frans en Joosijne woonden toen in een hofstede aangekocht tijdens hun huwelijk voor 436 guldens: seker behuijsde hofstede soo de selve gestaen ende gelegen is binnen dese prochie van baesel inde meulen cauter wijck groot van gronden ontrent een half buynders, oost daeranne gelant gillis van steenacker suyt de straete west jan geldolf ende noort den selven steenacker ende jan Lijssens ... Op zijn hofstede stond een cijns te betalen aan de armen van Rupelmonde. Als landbouwer pachtte hij drie stukken land samen iets groter dan 6 gemeten, waarvan twee stucken landt in baesel polder. Hierop verbouwde hij wellicht boekweit, klaver, vlas, tarwe, koren en haver. Hij bezat twee koeyen maar geen paard, want in 1706 staet noch te betaelen aen Jan de Lamper over peerdewerck eene somme van 13 guldens. De staat van goed gemaakt ten sterfhuyse van Joosijne wittock sloot tenslotte af met een boni van 227 gulden 18 stuiver, met als baten ondermeer twee goude ringhen (3).

Franciscus:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 30 april 1695 in Kruibeke met Josijne (Josina) WITTOCK / WITTOCKX, 31 jaar oud. Josijne is geboren op dinsdag 16 oktober 1663 in Bazel. Josijne is overleden op woensdag 27 oktober 1706 in Bazel, 43 jaar oud.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1707 in Bazel met Petronilla De Maere (De Meijere) (afb. 5), 25 of 26 jaar oud. Petronilla is geboren in 1681 in Bazel. Petronilla is overleden op dinsdag 30 september 1760 in Bazel, 78 of 79 jaar oud.

Kinderen van Franciscus en Josijne:

1 Adrianus Burssens, geboren op zondag 22 januari 1696 in Bazel. Volgt 1.4.2.1.

2 Egidius Burssens [1.4.2.2], geboren op zaterdag 15 februari 1698 in Bazel. Egidius is overleden.

3 Joannes Baptista Burssens, geboren op vrijdag 8 september 1702 in Bazel. Volgt 1.4.2.3.

Kinderen van Franciscus en Petronilla:

4 Henricus Burssens, geboren op donderdag 30 augustus 1708 in Bazel. Volgt 1.4.2.4.

5 Joanna Burssens [1.4.2.5] (afb. 6), geboren op dinsdag 29 december 1711 in Bazel. Joanna is overleden.

6 Dominicus Franciscus Burssens, gedoopt op donderdag 8 november 1714 in Bazel. Volgt 1.4.2.6.

7 Josephus Burssens [1.4.2.7], geboren op donderdag 19 maart 1716 in Bazel. Josephus is overleden op vrijdag 14 juni 1720 in Bazel, 4 jaar oud.

8 Petrus Burssens [1.4.2.8], geboren op vrijdag 5 november 1717 in Bazel. Petrus is overleden op dinsdag 18 juni 1720 in Bazel, 2 jaar oud.

9 Elisabeth Burssens [1.4.2.9], geboren op dinsdag 17 september 1720 in Bazel. Elisabeth is overleden in Bazel.

1.4.2.1 Adrianus Burssens is geboren op zondag 22 januari 1696 in Bazel, zoon van Franciscus Burssens (zie 1.4.2) en Josijne (Josina) WITTOCK / WITTOCKX. Adrianus is overleden. Adrianus trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 25 juli 1731 in Bazel met Anne Maria VERGAUWEN, geen jaar oud. Anne is geboren in 1731 in Bazel. Anne is overleden op donderdag 10 november 1791 in Bazel, 59 of 60 jaar oud.

1.4.2.3 Joannes Baptista Burssens is geboren op vrijdag 8 september 1702 in Bazel, zoon van Franciscus Burssens (zie 1.4.2) en Josijne (Josina) WITTOCK / WITTOCKX. Joannes is overleden op vrijdag 31 augustus 1764 in Rupelmonde, 61 jaar oud. Joannes:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 mei 1724 in Bazel met Elisabeth Suy, 28 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Joannes en Elisabeth: Het sterfhuis Elisabeth Suy met als voogden Frans Suije en Adriaen Burssens vermeldt in 1734 een behuijsde hofstede, gekocht in 1728 van Catharine de Wael en haar dochter Catharina de Clerck, geleghen in de varentwijck (onder nr. 24) … tusschen 30 a 40 Roeden o. jan van mieghem fs. jaecques s. sheeren straete en w. de cooren wint meulen van de heere graeve van Rupelmonde en n. dhoors van de weduwe phe. vermeulen… Jan en Elisabeth pachtten toen twee stukken land van J.B. Jaspaert en een akker van Jan Weyns. Twee koeien zorgden voor melk en de hinnen voor eieren. Onder de andere meubilaire baten: 2 spinnewielen, 31 ellen lijnwaet, hemden, de capot met den rooden rock, rocklijven met de borst, 2 robben met de borst, schoenen ende muylen, het meel met het koeffer met de mastellen … (1).

Jan verongelukte op 31.08.1764 onder sijnen hoeijwaeghen in den dyck Sloodt van Craeghe in den polder van Rupelmonde. Aldaar begraven in de kerk. Uit sterfhuis jan burssens fs frans daer moeder af is geweest Josijne Wittock met als voogden Jan de Waen en Heijnderickx Burssens, blijkt dat hij in 1744 samen met Catharina de Waen nog 7 ½ roeden grond had gekocht gelegen aan zijn hofstede waarop zij een waegen huijs ende voordere stallagie hebben gebouwd. Openbare verkoop van Peird en koeijen runders waeghen kerren sledde ploeghe ende eeghde bracht ruim 979 gulden op. De vrouw van Frans Nijs - zilversmid te Temse - raamde het ongemunt goud, bestaande uit een Gauwen trouw ende cnoprrinck en een senteurgepse, op 17 gulden 16 stuiver. Jan Baptiste bebouwde toen zeker tarwe, koren, klaver, gerst. Deels op volgende gepachte gronden: 100 roeden in den Eijerputwijck, 350 r. in de meire, 4 stukken land in den blauwhofwijck samen 2 bunder 1 gemet 200 r., 3 stukken land in den Robberecht samen 1 b. 1 g. 150 r., 4 stukken land in de vaerentwijck samen 1 b. 2 g. 135 r.

Onder de begrafeniskosten: 3 gulden voor het luijden van de groote clock te Rupelmonde, 1 fl. 4 st. voor het baercleedt, 4 fl. 5 st. aan Phelipus van Steenacker die na het ongeluk het doodt lichaem tsijnen huijse heeft opgebaard, aan Jacobus Buytaert 8 fl. voor leveren en tappen van een ton bruin bier en 8 fl. 16 st. voor een zak koren aan de armen van Bazel uitgedeeld … (2).

Elisabeth is geboren op zondag 20 mei 1696 in Bazel. Elisabeth is overleden op woensdag 11 november 1733 in Bazel, 37 jaar oud.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op maandag 3 mei 1734 in Bazel met Joanna VAN RAEMDONCK. Joanna is overleden.

(3) trouwde, 35 jaar oud, op maandag 10 maart 1738 in Bazel met Catharina de WAEN, 36 jaar oud. Catharina is geboren op vrijdag 17 februari 1702 in Bazel. Catharina is overleden.

Kinderen van Joannes en Elisabeth:

1 Josijne Burssens, geboren op zondag 24 juni 1725 in Bazel. Volgt 1.4.2.3.1.

2 Anna Marie Burssens [1.4.2.3.2], geboren op zaterdag 26 oktober 1726 in Bazel. Anna is overleden.

3 Judocus Burssens, geboren op zondag 22 augustus 1728 in Bazel. Volgt 1.4.2.3.3.

4 Pieter Jan Burssens [1.4.2.3.4], geboren op maandag 18 december 1730 in Bazel. Pieter is overleden.

5 Marie Catharina Burssens [1.4.2.3.5], geboren op maandag 31 augustus 1733 in Bazel. Marie is overleden.

Kinderen van Joannes en Joanna:

6 Dominicus Burssens [1.4.2.3.6], geboren op maandag 4 april 1735 in Bazel. Dominicus is overleden.

7 Jan Baptiste Burssens [1.4.2.3.7], geboren op dinsdag 3 juli 1736 in Bazel. Jan is overleden.

8 Anna Catharina Burssens [1.4.2.3.8], geboren op zondag 30 juni 1737 in Bazel. Anna is overleden.

Kinderen van Joannes en Catharina:

9 Elisabeth Burssens [1.4.2.3.9], geboren op maandag 22 februari 1740 in Bazel. Elisabeth is overleden.

10 Marie Catharina Burssens [1.4.2.3.10], geboren op dinsdag 25 september 1742 in Bazel. Marie is overleden.

11 Egidius Burssens [1.4.2.3.11], geboren op zondag 15 maart 1744 in Bazel. Egidius is overleden.

12 Amelberga Burssens [1.4.2.3.12], geboren op zondag 16 mei 1745 in Bazel. Amelberga is overleden.

13 Isabella Theresia Burssens [1.4.2.3.13], geboren op dinsdag 12 juli 1746 in Bazel. Isabella is overleden.

14 Colleta Theresia Burssens [1.4.2.3.14], geboren na 1746. Colleta is overleden.

15 Mathias Burssens [1.4.2.3.15], geboren op woensdag 16 april 1749 in Bazel. Mathias is overleden.

1.4.2.3.1 Josijne Burssens is geboren op zondag 24 juni 1725 in Bazel, dochter van Joannes Baptista Burssens (zie 1.4.2.3) en Elisabeth Suy. Josijne is overleden. Josijne trouwde, 20 jaar oud, op zondag 29 augustus 1745 in Bazel met Anthonie ROOMAN, 32 jaar oud. Anthonie is geboren op zondag 19 februari 1713 in Temse. Anthonie is overleden op zaterdag 23 april 1768 in Bazel, 55 jaar oud.

1.4.2.3.3 Judocus Burssens is geboren op zondag 22 augustus 1728 in Bazel, zoon van Joannes Baptista Burssens (zie 1.4.2.3) en Elisabeth Suy. Judocus is overleden op dinsdag 2 januari 1781 in Bazel, 52 jaar oud. Judocus trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 9 maart 1765 in Temse met Elisabeth Colman. Elisabeth is overleden.

1.4.2.4 Henricus Burssens is geboren op donderdag 30 augustus 1708 in Bazel, zoon van Franciscus Burssens (zie 1.4.2) en Petronilla De Maere (De Meijere). Henricus is overleden op maandag 15 december 1783 in Bazel, 75 jaar oud. Henricus trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 19 juli 1738 in Bazel met Anna Van Britsom, 24 jaar oud. Anna is geboren op woensdag 4 juli 1714 in Bazel. Anna is overleden op zaterdag 3 december 1791 in Bazel, 77 jaar oud.

1.4.2.6 Dominicus Franciscus Burssens, zoon van Franciscus Burssens (zie 1.4.2) en Petronilla De Maere (De Meijere). Hij is gedoopt op donderdag 8 november 1714 in Bazel. Dominicus is overleden in 1773 in Bazel, 58 of 59 jaar oud. Dominicus trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 12 februari 1737 in Bazel met Maria De Kerf, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op dinsdag 3 november 1716 in Bazel. Maria is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op zondag 4 september 1796 in Bazel.

Kinderen van Dominicus en Maria:

1 Judocus Burssens [1.4.2.6.1], geboren op zaterdag 25 maart 1741 in Bazel. Judocus is overleden.

2 Adrianus Burssens [1.4.2.6.2], geboren op zaterdag 10 november 1742 in Bazel. Adrianus is overleden.

3 Theresia Burssens, geboren op zondag 10 april 1746 in Bazel. Volgt 1.4.2.6.3.

4 Joannes Jacobus Burssens, geboren op maandag 28 augustus 1752 in Bazel. Volgt 1.4.2.6.4.

5 Josephus Augustinus Burssens, gedoopt op zondag 28 oktober 1759 in Bazel. Volgt 1.4.2.6.5.

1.4.2.6.3 Theresia Burssens is geboren op zondag 10 april 1746 in Bazel, dochter van Dominicus Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6) en Maria De Kerf. Theresia is overleden. Theresia trouwde met Joannes Baptista Lijssens.

1.4.2.6.4 Joannes Jacobus Burssens is geboren op maandag 28 augustus 1752 in Bazel, zoon van Dominicus Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6) en Maria De Kerf. Joannes is overleden op vrijdag 3 april 1789 in Kruibeke, 36 jaar oud. Joannes trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 27 november 1781 in Kruibeke met Anna Isabella (Sybilla) Vonck (Funck), 24 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 4 december 1756 in Glimbach/Erkelenz/Duitsland. Anna is overleden op zaterdag 6 maart 1830 in Kruibeke, 73 jaar oud.

Kind van Joannes en Anna:

1 Helena Burssens [1.4.2.6.4.1], geboren op maandag 2 februari 1784 in Kruibeke. Helena is overleden op maandag 4 september 1843 in Kruibeke, 59 jaar oud.

1.4.2.6.5 Josephus Augustinus Burssens, zoon van Dominicus Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6) en Maria De Kerf. Hij is gedoopt op zondag 28 oktober 1759 in Bazel. Josephus is overleden op zondag 31 januari 1847 in Sint Gillis Dendermonde, 87 jaar oud. Josephus trouwde, 22 jaar oud, op zondag 22 september 1782 in Bazel met Elisabeth Willems, 28 jaar oud. Elisabeth is geboren in Kruibeke. Zij is gedoopt op vrijdag 29 maart 1754. Elisabeth is overleden op woensdag 11 juni 1834 in Bazel, 80 jaar oud.

Kind van Josephus en Elisabeth:

1 Eguidius Burssens, gedoopt op maandag 23 februari 1784 in Bazel. Volgt 1.4.2.6.5.1.

1.4.2.6.5.1 Eguidius Burssens, zoon van Josephus Augustinus Burssens (zie 1.4.2.6.5) en Elisabeth Willems. Hij is gedoopt op maandag 23 februari 1784 in Bazel. Eguidius is overleden op zondag 31 januari 1847 in Sint Gillis Dendermonde, 62 jaar oud. Eguidius trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 november 1808 in Rupelmonde met Maria Theresia Maria Theresia De Pauw, 24 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 8 oktober 1784 in Rupelmonde. Maria is overleden op donderdag 16 augustus 1866 in Dendermonde, 81 jaar oud.

Kinderen van Eguidius en Maria:

1 Paulus Benedictus Burssens, geboren op vrijdag 1 maart 1816 in Hamme. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.

2 Desiré Burssens, geboren op zondag 31 mei 1818 in Hamme. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.

1.4.2.6.5.1.1 Paulus Benedictus Burssens is geboren op vrijdag 1 maart 1816 in Hamme, zoon van Eguidius Burssens (zie 1.4.2.6.5.1) en Maria Theresia Maria Theresia De Pauw. Paulus is overleden op donderdag 8 september 1887 in Dendermonde, 71 jaar oud. Paulus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 24 juni 1840 in Sint Gillis Dendermonde met Francisca Beeckman, 21 jaar oud. Francisca is geboren op woensdag 2 september 1818 in Sint Gillis Dendermonde. Francisca is overleden op zaterdag 1 juni 1861 in Dendermonde, 42 jaar oud.

Kinderen van Paulus en Francisca:

1 Carolus Ludovicus Burssens, geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Lebbeke. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.

2 Petrus Franciscus Burssens, geboren op maandag 19 februari 1849 in Lebbeke. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.2.

1.4.2.6.5.1.1.1 Carolus Ludovicus Burssens is geboren op zaterdag 10 juni 1843 in Lebbeke, zoon van Paulus Benedictus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1) en Francisca Beeckman. Carolus is overleden op donderdag 26 april 1923 in Dendermonde, 79 jaar oud. Carolus trouwde, 24 jaar oud, op zondag 2 februari 1868 in Dendermonde met Antonia Catharina Baltzar, 24 jaar oud. Antonia is geboren op woensdag 21 juni 1843 in Dendermonde. Antonia is overleden op maandag 18 juli 1927 in Dendermonde, 84 jaar oud.

Kinderen van Carolus en Antonia:

1 Carolina Maria Burssens, geboren op dinsdag 14 november 1865 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.1.

2 Maria Theresia Burssens, geboren op vrijdag 14 augustus 1868 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.2.

3 Petrus Joannes Burssens, geboren op zaterdag 5 november 1870 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.3.

4 Petrus, Franciscus Burssens, geboren op zaterdag 24 januari 1874 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.

5 Maria Ludovica Burssens, geboren op vrijdag 18 februari 1876 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.5.

6 Victor Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.6], geboren op zondag 14 april 1878 in Dendermonde. Victor is overleden op zaterdag 19 juli 1879 in Dendermonde, 1 jaar oud.

7 Josephina Maria Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.7], geboren op dinsdag 14 september 1880 in Dendermonde. Josephina is overleden op woensdag 15 juli 1885 in Dendermonde, 4 jaar oud.

8 Rachel Josephina Burssens, geboren op woensdag 23 augustus 1882 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.8.

9 Dominicus Anastasius Burssens, geboren op dinsdag 1 juli 1884 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.9.

10 Julianus Petrus Paulus Burssens, geboren op dinsdag 14 december 1886 in Baasrode. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.10.

11 Margaretha Adolphina Burssens, geboren op zaterdag 25 januari 1890 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.11.

1.4.2.6.5.1.1.1.1 Carolina Maria Burssens is geboren op dinsdag 14 november 1865 in Dendermonde, dochter van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Carolina is overleden op vrijdag 8 december 1944 in Dendermonde, 79 jaar oud. Carolina trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 21 augustus 1897 in Dendermonde met Aloysius Andreas De Loose, 30 jaar oud. Aloysius is geboren op zondag 23 juni 1867 in Dendermonde. Aloysius is overleden op vrijdag 3 november 1933 in Dendermonde, 66 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.2 Maria Theresia Burssens is geboren op vrijdag 14 augustus 1868 in Dendermonde, dochter van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Maria is overleden op woensdag 16 september 1942 in Dendermonde, 74 jaar oud. Maria trouwde met Joseph Auguste Bailly. Joseph is geboren op woensdag 11 mei 1870 in Bassevelde. Joseph is overleden op maandag 17 december 1945 in Gent, 75 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.3 Petrus Joannes Burssens is geboren op zaterdag 5 november 1870 in Dendermonde, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Petrus is overleden op woensdag 30 augustus 1961 in Loppem, 90 jaar oud. Petrus trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 augustus 1892 in Dendermonde met Maria Hélèna Peé, 22 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 15 maart 1870 in Dendermonde. Maria is overleden op zaterdag 21 februari 1970 in Brasschaat, 99 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Maria:

1 Gaston, Charles, Mathilda Burssens, geboren op dinsdag 18 februari 1896 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.3.1.

2 Aimé (Amaat), François, Stefanie Burssens, geboren op woensdag 1 september 1897 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.3.2.

3 Simonne, Aline, Gustave Burssens, geboren op donderdag 5 april 1900 in Sint Gillis Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.3.3.

1.4.2.6.5.1.1.1.3.1 Gaston, Charles, Mathilda Burssens (afb. 7) is geboren op dinsdag 18 februari 1896 in Dendermonde, zoon van Petrus Joannes Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.3) en Maria Hélèna Peé. Gaston, is overleden op vrijdag 29 januari 1965 in Ekeren, 68 jaar oud.

Notitie bij Gaston,: Gaston Burssens

Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1914-1965

Gaston Burssens (1896-1965) is een van de eigenzinnigste dichters die het Nederlandse taalgebied ooit heeft gekend. Alhoewel hij zijn leven lang in de schaduw heeft gestaan van zijn boezemvriend Paul van Ostaijen, bezat zijn poëzie een geheel eigen toon. Burssens schreef met een grote ongedwongenheid en had een voorliefde voor woordspel. Ook het experiment lag hem na aan het hart. Burssens bleef dat experiment altijd trouw, aanvankelijk als revolutionair expressionist, in zijn latere jaren als dichter van zogenaamde experimentele belijdenislyriek.

Met Alles is mogelijk in een gedicht verschijnt voor het eerst een echt volledige uitgave van het werk van Burssens in een fraaie editie. Deze Verzamelde verzen 1914-1965 bevat niet alleen alle bundels, ook alle verspreid gepubliceerde, maar ongebundeld gebleven gedichten zijn opgenomen. Bovendien worden hier in primeur de ongepubliceerde gedichten uit Burssens’ nalatenschap afgedrukt.

Matthijs de Ridder tekende voor deze editie. Hij schreef bovendien een uitgebreid en informatief nawoord, onder de titel ’Weg met Gaston Burssens! (gaston burssens is een potvis) Leve Gaston Burssens!’, over Burssens’ activistische poëtica. De dichter komt in dit nawoord naar voren als een Vlaamse literaire revolutionair en een onverbeterlijke nonconformist.

bron: Louis Paul Boon documentatiecentrum

Gaston,:

(1) trouwde met Maria, Magdalena DE HOLLANDER. Maria, is geboren op maandag 7 mei 1900 in Mechelen. Maria, is overleden op maandag 6 oktober 1941 in Antwerpen, 41 jaar oud.

(2) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 8 juli 1953 in London (GB) met Yvette, Louise, Mathilde Goubet, minstens 30 jaar oud. Yvette, is geboren vóór 1923.

1.4.2.6.5.1.1.1.3.2 Aimé (Amaat), François, Stefanie Burssens (afb. 8) is geboren op woensdag 1 september 1897 in Dendermonde, zoon van Petrus Joannes Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.3) en Maria Hélèna Peé. Aimé is overleden op donderdag 20 oktober 1983 in Gent, 86 jaar oud.

Notitie bij Aimé: Proffesor aan de RUG

Auteur van talrijke studies over Afrika

Aimé:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 23 april 1924 in Schaarbeek met Gabriëlle, Augusta, Josephina JANSSENS, 24 jaar oud. Gabriëlle, is geboren op zaterdag 14 oktober 1899 in Mechelen. Gabriëlle, is overleden op zaterdag 7 augustus 1948 in Melle, 48 jaar oud.

(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 20 februari 1953 in Mariakerke met Lizetta, Augusta, Lodewijk JANSSENS, 51 jaar oud. Lizetta, is geboren op maandag 19 augustus 1901 in Mechelen. Lizetta, is overleden op zondag 12 juli 1964 in Gent, 62 jaar oud.

Kind van Aimé en Gabriëlle,:

1 Jan, Pieter, Elisabeth Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.3.2.1] (afb. 9), geboren op zaterdag 27 juni 1925 in Mechelen. Jan, is overleden op vrijdag 11 januari 2002 in Gent, 76 jaar oud.

Notitie bij Jan,: Jan Burssens (1925-2002)

november 24, 2008 By: Rudi D’Hauwers Category: Existentiële schilderkunst Comments OffJan Burssens maakte als jonge man expressionistische tekeningen en schilderijen. In 1943 volgde hij les bij de laat-Vlaamse expressionist Hubert Malfait (1898-1971). Uit zijn curriculum blijkt echter dat hij het niet gemunt had op kunstscholen. Hij zocht zelf zijn meesters. Aanvankelijk heeft Frits Van Den Berghe (1883-1939) hierin een rol gespeeld met zijn mengeling van een minder landelijk expressionisme met magisch realistische droomtaferelen. De lijn naar het surrealisme, zoals hogerop beschreven, is steeds aanwezig bij Burssens. Het is immers een van de middelen om het oude expressionisme achter zich te laten waarmee diegenen van zijn generatie, die geen Latemse nalopers wilden worden, te kampen hadden. Een andere remedie was de abstracte kunst. Burssens was er vroeg bij. De criticus Jan Emiel Daele formuleerde het als volgt: “In 1947 ontstond dan het eerste bewustzijn van materie: eens op het strand aan zee schilderde hij een marine en er woei zand in de verf. Achteraf ging hij zijn verf mengen met zand en andere materialen. Hij ging toen ook experimenteren met lakverf. Een jaar later, in 1948, dus enkele jaren vooraleer de eerste Pollocks te zien waren, raakte hij onder de indruk van de schoonheid en de betekenis van verf die langs de buitenwanden van potten naar beneden droop: hier vond hij de inspiratie van zijn eerste drippingeffecten”. (5)Burssens was een intellectueel. Hij kon zichzelf leren. De gehele kunstgeschiedenis was zijn bron. Twee internationale figuren springen hierbij in het oog: Pollock en Bacon. Pollock om de oude figuratieve kunst te verdrijven. Bacon om er een nieuwe te laten ontstaan. Burssens maakt als het ware zijn synthese van de vormentaal van deze twee hoogtepunten uit de kunst van de twintigste eeuw.Hoewel hij een van de eersten was om na WOII abstract te schilderen, duurde die periode niet lang. Als medestichter van de groep “Art Abstrait” (1952) neemt hij toch na een goed jaar al ontslag, omdat zijn abstractie niet zuiver genoeg werd bevonden. Dit niettegenstaande hij zelfs geometrisch abstracte werken heeft gemaakt. Maar de lyrische abstractie lag hem meer. Na een tijdje abstract te hebben geschilderd, verschijnt er tussen een kleurwirwar van korrelige verfmaterie een teken van leven. Wat aan de oppervlakte komt zijn rare gedaanten, vreemde wezens, schimmen uit een andere wereld. Ook de kosmonauten, toen zeer actueel, beschouwt hij als dergelijke vreemdelingen in hun onaardse pakken. De vormen zijn organisch grillig en de omgeving waarin ze baden moerassig. Vandaar dat men Burssens in die periode rekent bij wat men in Europa de “Informelen” genoemd heeft, een term om niet-figuratieve kunst, waarvan de verfvlakken onaflijnbaar door elkaar vloeien, mee aan te duiden: de vormloosheid als artistieke vorm.Burssens beoefent niet lang deze wilde wijze van schilderen. Hoewel hij de dripping-techniek uit New York invoerde, blijft zijn werk niet lang informeel. De vage gedaanten treden vlug meer en meer uit hun kleurschemering en worden duidelijke figuren. Vanaf de jaren zestig worden het zelfs herkenbare personages. Mensen die hem na aan het hart liggen of de Groten der Aarde. De verworvenheden van de informele bevrijding doen dan enkel nog dienst om een omgeving te creëren. Of tevens om zijn figuren te “defigureren”,- d.w.z. om hun neutrale pasfoto - identiteit te doorbreken en hun “binnenkant”, zoals hij dat zelf noemde, bloot te leggen.

1.4.2.6.5.1.1.1.3.3 Simonne, Aline, Gustave Burssens is geboren op donderdag 5 april 1900 in Sint Gillis Dendermonde, dochter van Petrus Joannes Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.3) en Maria Hélèna Peé. Simonne, is overleden op dinsdag 3 september 1963 in Mechelen, 63 jaar oud. Simonne, trouwde, 25 jaar oud, op maandag 25 mei 1925 in Mechelen met Josephus, Maria, Cornelius UYTTERHOEVEN. Josephus, is overleden op vrijdag 14 april 1972 in Tienen.

Kind van Simonne, en Josephus,:

1 Walter, Paul UYTTERHOEVEN, geboren op zaterdag 5 juli 1930 in Mechelen. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.3.3.1.

1.4.2.6.5.1.1.1.3.3.1 Walter, Paul UYTTERHOEVEN is geboren op zaterdag 5 juli 1930 in Mechelen, zoon van Josephus, Maria, Cornelius UYTTERHOEVEN en Simonne, Aline, Gustave Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.3.3). Walter, trouwde met Alfreda, Sabina, Eugenia, Clement, Maria De Troyer. Alfreda, is geboren op vrijdag 31 januari 27 in Mechelen. Alfreda, is overleden op woensdag 21 maart 81 in Wilrijk, 54 jaar oud.

Kind van Walter, en Alfreda,:

1 Mark, Herman, Jozef UYTTERHOEVEN [1.4.2.6.5.1.1.1.3.3.1.1] (afb. 10), geboren op woensdag 6 maart 1957 in Mechelen.

Notitie bij Mark,: Hij groeide op in de Noord-Mechelse wijk Kauwendael.[bewerken] Sportjournalist

De televisiecarrière van Mark Uytterhoeven begon in 1980, toen hij door Ivan Sonck werd aangenomen als sportcommentator, verslaggever- en presentator bij de toenmalige BRT. Tien jaar lang werd hij ingeschakeld als sportjournalist voor de televisieomroep. Hij presenteerde ook de shows rond de Wereldbeker Voetbal in 1990, 1994 en 1998, in 2000 het Europees kampioenschap voetbal en versloeg tijdens de jaren ’90 ook regelmatig de Ronde van Frankrijk.[bewerken] Radio

Van 1985 tot eind 1987 maakte Uytterhoeven deel uit van het radioprogramma De Taalstrijd met Daniël Van Avermaet. De uitzendingen kenden heel wat succes dankzij de vele woordspelingen en andere taalspelletjes. In 1992 volgde een soortgelijke radioserie in de gedaante van De Perschefs.De Taalstrijd werd ook naar televisie gebracht, onder de naam De Drie Wijzen[1]. Doordat de overbrenging naar televisie het format veranderde van humoristisch programma naar een familiekwis, hield de oorspronkelijke Taalstrijd-ploeg - waaronder Mark - er al snel mee op, en werd doorgegaan met nieuwe panelleden.[bewerken] Boeken

Naast zijn radio- en televisiewerk publiceerde hij in de jaren ’80 ook enkele boeken: Monumentenzorg uit 1986 bevat sportcolumns die hij voor het blad Panorama schreef, en in Wat een jaar, beste sportliefhebber schreef hij commentaar bij cartoons van Karl Meersman (Karl) uit het sportjaar 1988.[bewerken] Televisie

Uytterhoevens beroemdheid in Vlaanderen nam toe toen hij van 1991 tot 1992 samen met Wouter Vandenhaute het televisieprogramma Het Huis Van Wantrouwen presenteerde. Dit werd gevolgd door een soortgelijke talkshow, Morgen Maandag (1993), die door Uytterhoeven zelf werd gepresenteerd. Uytterhoevens stijl was op de Vlaamse televisie nooit gezien en via de onvoorspelbaarheid, humor en vernieuwing deden ze heel wat stof opwaaien. Beide shows groeiden uit tot cultprogramma’s die uiteindelijk een groot publiek wisten te bereiken.Uytterhoeven kreeg via deze programma’s een legendarische status in Vlaanderen, nog versterkt door het feit dat hij slechts om de paar jaar een nieuw televisieprogramma presenteerde. De media-aandacht rond Het Huis Van Wantrouwen en Morgen Maandag zorgde ervoor dat Uytterhoeven lange tijd uitsluitend televisieshows voor een kleiner publiek maakte.In 1994 presenteerde hij het improvisatieprogramma Onvoorziene omstandigheden wat een nieuwe lichting improvisatieacteurs opleverde. Velen kregen later hun eigen televisieprogramma, zoals Tom Lenaerts, Michiel Devlieger, Ineke Nijssen en Johan Terryn.Van 1995 tot 1996 presenteerde hij samen met Tineke Verburg ook nog het (taal)spelprogramma Tien voor Taal, waarin Nederland tegen Vlaanderen strijdt.Van 1995 tot 1997 presenteerde hij op "Filmnet" (nu Canal Plus) de ludieke sport-spelprogramma’s "Megascore" en "Aankomst Bergop".In 1990 werd Uytterhoeven voor zijn televisiewerk bekroond met de HA! van Humo.[bewerken] Woestijnvis

Uytterhoeven zou in 1996 samen met Bart De Pauw Schalkse Ruiters presenteren, maar haakte op de valreep af en liet Tom Lenaerts zijn plaats innemen.In 1997 sloot Mark Uytterhoeven zich aan bij het nieuwe Woestijnvis. Op de al even nieuwe tv-zender Canvas (het vroegere tv2) maakte hij het programma Alles Kan Beter (1997-1999), dat uitzonderlijk meer dan 500.000 kijkers lokte naar het tweede net. Dankzij dit programma werd Rob Vanoudenhoven bekend, hij zat samen met Guy Mortier en een afwisselende derde gast in het panel van ’Alles kan beter’. Mark zelf vindt ’Alles kan beter’ het beste wat hij ooit gemaakt heeft.In 2001 maakte hij, na lang wachten, een nieuwe comeback met Alles Komt Terug dat hij samen met Rob Vanoudenhoven presenteerde. Er zouden ook plannen geweest zijn om in Man Bijt Hond een rubriek met Mark te maken waarin hij het publiek de Provence zou laten zien, maar hij had hier - zo bleek later - te weinig tijd voor[bron?].In 2002 presenteerde hij afwisselend met Bruno Wyndaele het laatavondprogramma De Laatste Show. Uytterhoeven verklaarde in interviews dat hij van zijn "goddelijke status in medialand" af wou en door regelmatiger op televisie te verschijnen hoopte hij dat hij wat alledaagser zou worden voor de Vlaamse tv-kijker. Rond die tijd maakte hij ook nog het amusante wielerprogramma De fiets van Pavlov. Vanaf het najaar van 2003 presenteerde Uytterhoeven drie jaar lang De Laatste Show. Hij voegde zijn eigen stempel toe aan het programma en inviteerde goede vrienden om bijdragen te leveren, zoals Guy Mortier. In 2006 speelde Uytterhoeven de presentatie van de show door aan Frieda Van Wijck.Uytterhoeven was in 2003 een van de drijvende krachten achter een reddingsactie voor zijn favoriete voetbalclub, KV Mechelen, die met financiële problemen kampte.In de Vlaamse versie van de tekenfilm Finding Nemo (2003) sprak hij de stem in van de haai Enco.Hij eindigde in 2005 op de 35ste plaats in de Vlaamse versie van de verkiezing van "De Grootste Belg". Voor diezelfde verkiezing presenteerde hij ook de documentaire die Eddy Merckx nomineerde voor de prestigieuze titel. Mede dankzij zijn inspanningen eindigde Merckx tenslotte op de derde plaats.Samen met een aantal andere televisiecollega’s is Mark één van de stichtende leden van de "Vlaamse Televisie Academie".[bewerken] Privé

Mark Uytterhoeven, een kleinzoon van kunstenaar Prosper De Troyer, woont samen met zijn vrouw de helft van het jaar in Mechelen, en de andere helft in het zuiden van Frankrijk, waar hij een huis heeft in de Provence. Hij heeft een dochter genaamd Tess. Opmerkelijk genoeg was Prosper De Troyer in zijn tijd een lid van Racing Mechelen[2].bron; Wikipedia

1.4.2.6.5.1.1.1.4 Petrus, Franciscus Burssens (afb. 11) is geboren op zaterdag 24 januari 1874 in Dendermonde, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Petrus, is overleden op dinsdag 1 april 1958, 84 jaar oud. Petrus, trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1895 in Dendermonde met Florentia, Victorina MOERNAUT, 22 jaar oud. Florentia, is geboren op dinsdag 17 december 1872 in Dendermonde. Florentia, is overleden op zondag 29 november 1942 in Grembergen, 69 jaar oud.

Kinderen van Petrus, en Florentia,:

1 Carolus, Ludovicus Burssens, geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.1.

2 Joanna, Alfonsina Burssens, geboren op zaterdag 25 december 1897 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.2.

3 Germaine, Pauline Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.3], geboren op donderdag 3 augustus 1899 in Dendermonde. Germaine, is overleden.

4 Juliette, Albertine Burssens, geboren op maandag 29 april 1901 in Grembergen. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.4.

5 Maria Burssens, geboren op zaterdag 30 mei 1903 in Grembergen. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.5.

6 Ludovica Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.6], geboren op zaterdag 30 mei 1903 in Dendermonde. Ludovica is overleden op zondag 7 juni 1903 in Dendermonde, 8 dagen oud.

7 Alfons, Leopold Burssens, geboren op zondag 22 september 1907 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.

8 Emerencia, Leontina Burssens, geboren op donderdag 2 juni 1910 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.8.

9 Rosalia, Julietta Burssens, geboren op donderdag 28 november 1912 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.9.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.1 Carolus, Ludovicus Burssens is geboren op zaterdag 17 augustus 1895 in Dendermonde, zoon van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Carolus, is overleden op dinsdag 24 december 1963 in Dendermonde, 68 jaar oud. Carolus,:

(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1918 in Orival (Frankrijk) met Ludovica, Joanna Pets, 24 of 25 jaar oud. Ludovica, is geboren op donderdag 20 april 1893 in Dendermonde. Ludovica, is overleden op zondag 5 januari 1958 in Dendermonde, 64 jaar oud.

(2) trouwde, 63 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1959 in Dendermonde met Anna, Charlotta Raes, 59 jaar oud. Anna, is geboren op maandag 4 juni 1900 in Sint Gillis Dendermonde. Anna, is overleden op zondag 4 augustus 1974 in Dendermonde, 74 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.2 Joanna, Alfonsina Burssens is geboren op zaterdag 25 december 1897 in Dendermonde, dochter van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Joanna, is overleden. Joanna, trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 juni 1924 in Grembergen met Gustaaf De Wilde, 27 jaar oud. Gustaaf is geboren op vrijdag 19 maart 1897 in Grembergen. Gustaaf is overleden op donderdag 5 juli 1973 in Grembergen, 76 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.4 Juliette, Albertine Burssens is geboren op maandag 29 april 1901 in Grembergen, dochter van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Juliette, is overleden op donderdag 19 oktober 1967 in Grembergen, 66 jaar oud. Juliette,:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22 juli 1922 in Grembergen met Alois De Koning, 25 jaar oud. Alois is geboren op dinsdag 9 februari 1897 in Grembergen. Alois is overleden op zaterdag 5 april 1930 in Grembergen, 33 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24 januari 1931 in Grembergen met Frederik, Adolf De Koning, 29 jaar oud. Frederik, is geboren op donderdag 24 oktober 1901 in Grembergen. Frederik, is overleden op maandag 6 maart 1967 in Grembergen, 65 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.5 Maria Burssens is geboren op zaterdag 30 mei 1903 in Grembergen, dochter van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Maria is overleden op donderdag 12 november 1970 in Dendermonde, 67 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1928 in Grembergen met Paulus, Mauritius Van Breda, 30 jaar oud. Paulus, is geboren op zaterdag 6 november 1897 in Hamme. Paulus, is overleden.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7 Alfons, Leopold Burssens (afb. 11) is geboren op zondag 22 september 1907 in Dendermonde, zoon van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Alfons, is overleden op dinsdag 11 maart 1980 in Dendermonde, 72 jaar oud. Alfons, trouwde, 21 jaar oud, op maandag 11 februari 1929 in Grembergen met Yvonne, Maria Van de Veken, 19 jaar oud. Yvonne, is geboren op vrijdag 28 mei 1909 in Grembergen. Yvonne, is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 4 december 1981 in Grembergen.

Kinderen van Alfons, en Yvonne,:

1 Marcellis, Adolf Burssens, geboren op zondag 28 april 1929 in Grembergen. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.1.

2 Frans Damiaan Burssens, geboren op vrijdag 5 januari 1934 in Grembergen. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.

3 Marc, Victor, François Burssens, geboren op donderdag 30 augustus 1951 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.3.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.1 Marcellis, Adolf Burssens is geboren op zondag 28 april 1929 in Grembergen, zoon van Alfons, Leopold Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7) en Yvonne, Maria Van de Veken. Marcellis, is overleden op dinsdag 27 november 1979 in Kortrijk, 50 jaar oud. Marcellis, trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 juli 1953 in Grembergen met Emiliana, Elodia, Evelina Van Cauwenberghe (afb. 12), 21 jaar oud. Emiliana, is geboren op zaterdag 11 juni 1932 in Grembergen.

Kinderen van Marcellis, en Emiliana,:

1 Rita Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.1.1] (afb. 13). Rita is overleden.

2 Marleen Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.1.2] (afb. 14). Marleen is overleden.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2 Frans Damiaan Burssens (afb. 15) is geboren op vrijdag 5 januari 1934 in Grembergen, zoon van Alfons, Leopold Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7) en Yvonne, Maria Van de Veken. Frans is overleden op vrijdag 4 december 1981 in Hamme, 47 jaar oud. Hij is begraven in Grembergen. Frans:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 24 oktober 1953 in Grembergen met Agnes Margaretha Rosez (afb. 16), 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 24 oktober 1953 in Grembergen. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 19 oktober 1971 in Dendermonde. Agnes is geboren op vrijdag 19 januari 1934 in Grembergen, dochter van Leopold Rosez en Emilia Saerens. Agnes trouwde later op vrijdag 30 november 1973 in Hamme met Gustaaf Smet (geb. 1930).

(2) trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1975 in Grembergen met Marie, Louise De Wael, 20 of 21 jaar oud. Marie, is geboren op dinsdag 19 januari 1954 in Dendermonde. Marie, is overleden in Dendermonde.

Kinderen van Frans en Agnes:

1 Guido Leo Emiel Burssens, geboren op dinsdag 6 april 1954 in Grembergen. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.2.

2 Hugo Yvo Leo Burssens, geboren op woensdag 30 mei 1956 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3.

Kind van Frans en Marie,:

3 onbekend Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.1].

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.2 Guido Leo Emiel Burssens (afb. 17) is geboren op dinsdag 6 april 1954 in Grembergen, zoon van Frans Damiaan Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2) en Agnes Margaretha Rosez. Guido trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 29 november 1974 in Sint Niklaas met Erna Josephine Trienpont (afb. 18), 18 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 29 november 1974 in Sint Niklaas. Erna is geboren op zondag 18 december 1955 in Sint Niklaas, dochter van Etienne Serrafin Trienpont en Lisette Maria Madeleine Pieters.

Kinderen van Guido en Erna:

1 Joeri Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.2.1] (afb. 19), geboren op zaterdag 26 juni 1982 in Antwerpen.

2 Debby Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.2.2] (afb. 20), geboren op zaterdag 26 juni 1982 in Antwerpen.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3 Hugo Yvo Leo Burssens (afb. 21) is geboren op woensdag 30 mei 1956 in Dendermonde, zoon van Frans Damiaan Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2) en Agnes Margaretha Rosez. Hugo:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 28 januari 1977 in Wetteren met Anneliesje, Jeanne, Aphrodite Doppegieter, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1985 in Wetteren. Anneliesje, is geboren op donderdag 19 januari 1956 in Rotterdam.

(2) trouwde met Annie Schippers.

Kinderen van Hugo en Anneliesje,:

1 Kenny Burssens, geboren op woensdag 11 februari 1981. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3.1.

2 Dennis Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3.2] (afb. 22), geboren op dinsdag 3 augustus 1982.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3.1 Kenny Burssens (afb. 23) is geboren op woensdag 11 februari 1981, zoon van Hugo Yvo Leo Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3) en Anneliesje, Jeanne, Aphrodite Doppegieter.

Kind van Kenny uit onbekende relatie:

1 Leon Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.2.3.1.1] (afb. 24).

1.4.2.6.5.1.1.1.4.7.3 Marc, Victor, François Burssens is geboren op donderdag 30 augustus 1951 in Dendermonde, zoon van Alfons, Leopold Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4.7) en Yvonne, Maria Van de Veken. Marc, trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 2 maart 1973 met Suzanne, Francine, Nicole Van Cauwenberg, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd. Suzanne, is geboren op zaterdag 6 december 1952 in Grembergen.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.8 Emerencia, Leontina Burssens is geboren op donderdag 2 juni 1910 in Dendermonde, dochter van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Emerencia, is overleden. Emerencia, trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1933 in Grembergen met Pieter De Koning, 24 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 30 mei 1909 in Grembergen. Pieter is overleden op zondag 25 november 1979 in Dendermonde, 70 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.4.9 Rosalia, Julietta Burssens is geboren op donderdag 28 november 1912 in Dendermonde, dochter van Petrus, Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1.4) en Florentia, Victorina MOERNAUT. Rosalia, is overleden. Rosalia, trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1932 in Grembergen met Eugeen, Alfons De Loose, 21 jaar oud. Eugeen, is geboren op dinsdag 22 november 1910 in Courcelles. Eugeen, is overleden.

1.4.2.6.5.1.1.1.5 Maria Ludovica Burssens is geboren op vrijdag 18 februari 1876 in Dendermonde, dochter van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Maria is overleden op woensdag 4 februari 1942 in Dendermonde, 65 jaar oud. Maria:

(1) trouwde met Onbekend. Hij is overleden.

(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17 december 1904 in Dendermonde met Atanasius Emilius Van Ranst, 23 jaar oud. Atanasius is geboren op donderdag 1 december 1881 in Dendermonde. Atanasius is overleden in 1953 in Menen, 71 of 72 jaar oud.

Kind van Maria en Onbekend:

1 Alice Ludovicus Burssens [1.4.2.6.5.1.1.1.5.1]. Alice is overleden in 1895.

Kinderen van Maria en Atanasius:

2 Jeanne Van Ranst [1.4.2.6.5.1.1.1.5.2].

3 Karel Van Ranst [1.4.2.6.5.1.1.1.5.3].

4 Caroline Van Ranst [1.4.2.6.5.1.1.1.5.4].

1.4.2.6.5.1.1.1.8 Rachel Josephina Burssens is geboren op woensdag 23 augustus 1882 in Dendermonde, dochter van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Rachel is overleden op woensdag 29 oktober 1975 in Pulderbos, 93 jaar oud. Rachel trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1905 in Dendermonde met Constant François Joseph Oppalfens, 24 jaar oud. Constant is geboren op woensdag 13 april 1881 in Berlare. Constant is overleden op 24 december (jaar onbekend) in Mortsel.

1.4.2.6.5.1.1.1.9 Dominicus Anastasius Burssens is geboren op dinsdag 1 juli 1884 in Dendermonde, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Dominicus is overleden op woensdag 13 juni 1973 in Baasrode, 88 jaar oud. Dominicus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 16 oktober 1908 met Maria Leontina Vanhandenhove, 25 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 30 augustus 1883 in Dendermonde. Maria is overleden op zaterdag 2 december 1978 in Baasrode, 95 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.10 Julianus Petrus Paulus Burssens is geboren op dinsdag 14 december 1886 in Baasrode, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Julianus is overleden op zaterdag 5 oktober 1968 in Dendermonde, 81 jaar oud. Julianus trouwde met Elisa Maria Veyt. Elisa is geboren op woensdag 28 juni 1893 in Baasrode. Elisa is overleden op woensdag 17 juli 1963 in Dendermonde, 70 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.1.11 Margaretha Adolphina Burssens is geboren op zaterdag 25 januari 1890 in Dendermonde, dochter van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.1) en Antonia Catharina Baltzar. Margaretha is overleden op woensdag 27 maart 1946 in Dendermonde, 56 jaar oud. Margaretha trouwde met Gustaaf Antoon Sennepart (afb. 25 en 26). Gustaaf is geboren op zondag 14 maart 1886 in Dendermonde. Gustaaf is overleden op donderdag 28 december 1944 in Aalst, 58 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.2 Petrus Franciscus Burssens is geboren op maandag 19 februari 1849 in Lebbeke, zoon van Paulus Benedictus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1) en Francisca Beeckman. Petrus is overleden op maandag 22 november 1926 in Aalst, 77 jaar oud. Petrus:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 april 1873 in Dendermonde met Elenora De Bock, 22 jaar oud. Elenora is geboren op dinsdag 10 september 1850 in Dendermonde. Elenora is overleden op vrijdag 4 februari 1876 in Dendermonde, 25 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 27 december 1883 in Sint Gillis Dendermonde met Maria Ludovica Hofman, 26 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 29 september 1857 in Sint Gillis Dendermonde. Maria is overleden op vrijdag 29 april 1938 in Aalst, 80 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Elenora:

1 Hortence Burssens [1.4.2.6.5.1.1.2.1], geboren op donderdag 10 april 1873 in Dendermonde. Hortence is overleden op zondag 28 december 1873 in Dendermonde, 8 maanden oud.

2 Theophilus Paulus Burssens, geboren op dinsdag 26 mei 1874 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.2.2.

Kinderen van Petrus en Maria:

3 Petrus Joannes Bursens [1.4.2.6.5.1.1.2.3], geboren op zondag 9 november 1884 in Dendermonde. Petrus is overleden op dinsdag 28 juni 1887 in Dendermonde, 2 jaar oud.

4 Carolus Ludovicus Burssens [1.4.2.6.5.1.1.2.4], geboren op zaterdag 8 mei 1886 in Dendermonde. Carolus is overleden op maandag 20 september 1886 in Dendermonde, 4 maanden oud.

5 Karel Burssens, geboren op donderdag 8 september 1887 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.2.5.

6 Victor Bursens [1.4.2.6.5.1.1.2.6], geboren op woensdag 3 september 1890 in Dendermonde. Victor is overleden op maandag 19 juli 1971 in Aalst, 80 jaar oud.

7 Coleta Marie Bursens [1.4.2.6.5.1.1.2.7], geboren op woensdag 11 juli 1894 in Aalst. Coleta is overleden op dinsdag 22 juni 1982 in Aalst, 87 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.1.2.2 Theophilus Paulus Burssens is geboren op dinsdag 26 mei 1874 in Dendermonde, zoon van Petrus Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.2) en Elenora De Bock. Theophilus is overleden op zaterdag 2 augustus 1947 in Dendermonde, 73 jaar oud. Theophilus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 december 1895 in Aalst met Joanna Waegemans, 22 jaar oud. Joanna is geboren op donderdag 24 april 1873 in Aalst. Joanna is overleden op vrijdag 18 april 1902 in Aalst, 28 jaar oud.

Kinderen van Theophilus en Joanna:

1 Augusta Bursens, geboren op zaterdag 29 februari 1896 in Aalst. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.2.2.1.

2 Maria Ludovica Bursens [1.4.2.6.5.1.1.2.2.2], geboren op vrijdag 30 april 1897 in Aalst. Maria is overleden op maandag 8 juli 1918 in Aalst, 21 jaar oud.

3 Odilla Bursens, geboren op zaterdag 17 maart 1900 in Aalst. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.2.2.3.

1.4.2.6.5.1.1.2.2.1 Augusta Bursens is geboren op zaterdag 29 februari 1896 in Aalst, dochter van Theophilus Paulus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.2.2) en Joanna Waegemans. Augusta is overleden. Augusta:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24 juli 1918 in Aalst met Oscar Verbeek, 21 jaar oud. Oscar is geboren op maandag 19 juli 1897 in Erpe. Oscar is overleden op zondag 20 maart 1949 in Aalst, 51 jaar oud.

(2) trouwde, 54 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1950 in Sint Gillis Dendermonde met Camiel Clement Buyens, 53 of 54 jaar oud. Camiel is geboren in 1896. Camiel is overleden in 1967, 70 of 71 jaar oud.

Kind van Augusta en Oscar:

1 Theophile François Verbeek. Volgt 1.4.2.6.5.1.1.2.2.1.1.

1.4.2.6.5.1.1.2.2.1.1 Theophile François Verbeek, zoon van Oscar Verbeek en Augusta Bursens (zie 1.4.2.6.5.1.1.2.2.1). Theophile is overleden. Theophile trouwde met Juliette Charlotte Van Hal.

1.4.2.6.5.1.1.2.2.3 Odilla Bursens is geboren op zaterdag 17 maart 1900 in Aalst, dochter van Theophilus Paulus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.2.2) en Joanna Waegemans. Odilla is overleden. Odilla trouwde met Isidoor Casimir Stuerebaut. Isidoor is geboren op vrijdag 20 augustus 1897 in Aalst. Isidoor is overleden op vrijdag 9 juli 1971 in Aalst, 73 jaar oud.

Kinderen van Odilla en Isidoor:

1 Theophiel Stuerebaut [1.4.2.6.5.1.1.2.2.3.1].

2 Polydoor Stuerebaut [1.4.2.6.5.1.1.2.2.3.2].

1.4.2.6.5.1.1.2.5 Karel Burssens is geboren op donderdag 8 september 1887 in Dendermonde, zoon van Petrus Franciscus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.1.2) en Maria Ludovica Hofman. Karel is overleden op woensdag 4 augustus 1971 in Aalst, 83 jaar oud. Karel trouwde met Maria Hélèna Schollaert. Maria is geboren op zaterdag 14 januari 1888. Maria is overleden.

1.4.2.6.5.1.2 Desiré Burssens is geboren op zondag 31 mei 1818 in Hamme, zoon van Eguidius Burssens (zie 1.4.2.6.5.1) en Maria Theresia Maria Theresia De Pauw. Desiré is overleden op donderdag 9 november 1876 in Dendermonde, 58 jaar oud. Desiré trouwde met Maria Josepha Van Schoor. Maria is geboren op zaterdag 22 juni 1816 in Lebbeke. Maria is overleden op dinsdag 28 december 1886 in Dendermonde, 70 jaar oud.

Kind van Desiré en Maria:

1 Carolus Ludovicus Burssens, geboren op zaterdag 25 november 1843 in Sint Gillis Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.

1.4.2.6.5.1.2.1 Carolus Ludovicus Burssens is geboren op zaterdag 25 november 1843 in Sint Gillis Dendermonde, zoon van Desiré Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2) en Maria Josepha Van Schoor. Carolus is overleden op zaterdag 28 april 1917 in Sint Gillis Dendermonde, 73 jaar oud. Carolus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24 april 1869 in Dendermonde met Leonia De Bock, 23 jaar oud. Leonia is geboren op maandag 20 oktober 1845 in Dendermonde. Leonia is overleden op maandag 20 maart 1905 in Dendermonde, 59 jaar oud.

Kinderen van Carolus en Leonia:

1 Desideer Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.1], geboren op zaterdag 18 september 1869 in Dendermonde. Desideer is overleden op woensdag 23 november 1887 in Dendermonde, 18 jaar oud.

2 Franciscus Leopoldus Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.2], geboren op woensdag 24 januari 1872 in Dendermonde. Franciscus is overleden op maandag 19 februari 1872 in Dendermonde, 26 dagen oud.

3 Urbania Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.3], geboren op dinsdag 24 december 1872 in Dendermonde. Urbania is overleden op zondag 19 januari 1873 in Dendermonde, 26 dagen oud.

4 Alfons, Leopold Bursens, geboren op maandag 1 december 1873 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.4.

5 Gustaaf Burssens, geboren op zondag 6 augustus 1876 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.

6 Petrus Burssens, geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.6.

7 Irma Burssens, geboren op vrijdag 17 juni 1881 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.7.

8 Constant Eguidius Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.8], geboren op dinsdag 16 oktober 1883 in Dendermonde. Constant is overleden op vrijdag 17 juli 1885 in Dendermonde, 1 jaar oud.

9 Joanna Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.9], geboren op woensdag 16 december 1885 in Dendermonde. Joanna is overleden op vrijdag 16 maart 1888 in Dendermonde, 2 jaar oud.

1.4.2.6.5.1.2.1.4 Alfons, Leopold Bursens is geboren op maandag 1 december 1873 in Dendermonde, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1) en Leonia De Bock. Alfons, is overleden op woensdag 5 februari 1936 in Dendermonde, 62 jaar oud. Alfons, trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1898 in Dendermonde met Elisa Francisca Vanden Abeele, 31 jaar oud. Elisa is geboren op woensdag 10 juli 1867 in Dendermonde. Elisa is overleden op woensdag 27 augustus 1919 in Lede, 52 jaar oud.

Kind van Alfons, en Elisa:

1 Leonia Maria Bursens, geboren op maandag 15 mei 1899 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.4.1.

1.4.2.6.5.1.2.1.4.1 Leonia Maria Bursens is geboren op maandag 15 mei 1899 in Dendermonde, dochter van Alfons, Leopold Bursens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.4) en Elisa Francisca Vanden Abeele. Leonia is overleden op maandag 16 mei 1983 in Dendermonde, 84 jaar oud. Leonia trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 februari 1930 in Sint Gillis Dendermonde met Petrus Aloysius Mannaert, 33 jaar oud. Petrus is geboren op zondag 2 augustus 1896 in Sint Gillis Dendermonde. Petrus is overleden op maandag 1 december 1947 in Aalst, 51 jaar oud.

Kind van Leonia en Petrus:

1 Roger Mannaert [1.4.2.6.5.1.2.1.4.1.1].

1.4.2.6.5.1.2.1.5 Gustaaf Burssens is geboren op zondag 6 augustus 1876 in Dendermonde, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1) en Leonia De Bock. Gustaaf is overleden op woensdag 13 april 1938 in Dendermonde, 61 jaar oud. Gustaaf trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 oktober 1899 in Dendermonde met Florentine Marie Raimond Temmerman, 26 jaar oud. Florentine is geboren op zaterdag 14 december 1872 in Dendermonde. Florentine is overleden op donderdag 15 oktober 1953 in Dendermonde, 80 jaar oud.

Kinderen van Gustaaf en Florentine:

1 Irma Victorina Alfonsina Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.1].

2 René Alfons Desiré Burssens, geboren op woensdag 8 augustus 1900 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.

3 Ludovica Leona Nathalia Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.3], geboren op maandag 28 juli 1902 in Dendermonde. Ludovica is overleden op woensdag 17 december 1902 in Dendermonde, 4 maanden oud.

4 Maria Alphonsina Carolina Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.4], geboren op maandag 30 mei 1904 in Dendermonde. Maria is overleden op woensdag 15 oktober 1969 in Gent, 65 jaar oud.

5 Petrus Herman Anna Burssens, geboren op woensdag 5 september 1906 in Dendermonde. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2 René Alfons Desiré Burssens is geboren op woensdag 8 augustus 1900 in Dendermonde, zoon van Gustaaf Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5) en Florentine Marie Raimond Temmerman. René is overleden op donderdag 26 oktober 1967 in Dendermonde, 67 jaar oud. René trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 augustus 1923 in Sint Gillis Dendermonde met Carola Stefania Mannaert, 21 jaar oud. Carola is geboren op zaterdag 2 augustus 1902 in Sint Gillis Dendermonde. Carola is overleden op donderdag 17 november 1977 in Zele, 75 jaar oud.

Kinderen van René en Carola:

1 Gustaaf Johannes Irma Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.

2 Jan Florent Raymond Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.

3 Petrus Maria Aloïs Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.3].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1 Gustaaf Johannes Irma Burssens, zoon van René Alfons Desiré Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2) en Carola Stefania Mannaert. Gustaaf trouwde met Marie-José Boons.

Kinderen van Gustaaf en Marie-José:

1 Viviane Marie René Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.1.

2 Hilde Fanny Marie-Louise Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.2.

3 Anne Gerarda Jeannine Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.3.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.1 Viviane Marie René Burssens, dochter van Gustaaf Johannes Irma Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1) en Marie-José Boons. Viviane trouwde met Fernand Donald Louis Van de Velde.

Kinderen van Viviane en Fernand:

1 Koen Gustaaf Nestor Van de Velde [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.1.1].

2 Gunter Rudy Van de Velde [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.1.2].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.2 Hilde Fanny Marie-Louise Burssens, dochter van Gustaaf Johannes Irma Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1) en Marie-José Boons. Hilde trouwde met Rudy Marie Willem Hofman.

Kind van Hilde en Rudy:

1 Daan Hofman [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.2.1].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.3 Anne Gerarda Jeannine Burssens, dochter van Gustaaf Johannes Irma Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1) en Marie-José Boons. Anne trouwde met Luc Albric Juliette Geerinck.

Kinderen van Anne en Luc:

1 Ben Geerinck [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.3.1].

2 Lynn Geerinck [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.1.3.2].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2 Jan Florent Raymond Burssens, zoon van René Alfons Desiré Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2) en Carola Stefania Mannaert. Jan trouwde met Marie-Jeanne Billiouw.

Kinderen van Jan en Marie-Jeanne:

1 Christiane René Maria Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.1.

2 Dirk Stefaan André Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.2].

3 Geert Gustaaf Marie-Louise Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.3].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.1 Christiane René Maria Burssens, dochter van Jan Florent Raymond Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2) en Marie-Jeanne Billiouw. Christiane trouwde met Juliën De Swaef.

Kinderen van Christiane en Juliën:

1 Philip André Marie-Jeanne De Swaef [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.1.1].

2 Thomas Jan Andrea De Swaef [1.4.2.6.5.1.2.1.5.2.2.1.2].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5 Petrus Herman Anna Burssens is geboren op woensdag 5 september 1906 in Dendermonde, zoon van Gustaaf Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5) en Florentine Marie Raimond Temmerman. Petrus is overleden op zondag 10 augustus 1986 in Dendermonde, 79 jaar oud. Petrus trouwde met Emma Leopoldina Bogaert.

Kinderen van Petrus en Emma:

1 Gustaaf Pieter Karel Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.

2 Godeliva Emiel Florina Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.2.

3 René Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.3.

4 Maria Leona Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.4.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1 Gustaaf Pieter Karel Burssens, zoon van Petrus Herman Anna Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5) en Emma Leopoldina Bogaert. Gustaaf trouwde met Marie-Rachel Gabriële De Roeck.

Kinderen van Gustaaf en Marie-Rachel:

1 Peter Georges Maria Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.1.

2 Kristin Josepha Godelieve Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.2].

3 Bea Louisa Reneé Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.3.

4 Katrien Marie-José Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.4.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.1 Peter Georges Maria Burssens, zoon van Gustaaf Pieter Karel Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1) en Marie-Rachel Gabriële De Roeck. Peter trouwde met Daisy Bisschop.

Kinderen van Peter en Daisy:

1 Ewaut Guy Rachel Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.1.1].

2 Dorien Gustaaf Julienne Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.1.2].

3 Marijn Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.1.3].

4 Emma Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.1.4].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.3 Bea Louisa Reneé Burssens, dochter van Gustaaf Pieter Karel Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1) en Marie-Rachel Gabriële De Roeck. Bea trouwde met Geert Pouliart.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1.4 Katrien Marie-José Burssens, dochter van Gustaaf Pieter Karel Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.1) en Marie-Rachel Gabriële De Roeck. Katrien trouwde met Pieter Callebout.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.2 Godeliva Emiel Florina Burssens, dochter van Petrus Herman Anna Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5) en Emma Leopoldina Bogaert. Godeliva trouwde met Pierre Hendrik De Bruyne.

Kinderen van Godeliva en Pierre:

1 Kris Paul Maria De Bruyne [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.2.1].

2 Marleen José Pieter De Bruyne [1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.2.2].

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.3 René Burssens, zoon van Petrus Herman Anna Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5) en Emma Leopoldina Bogaert. René trouwde met Jeanine Zulma Camilla Synaeve.

1.4.2.6.5.1.2.1.5.5.4 Maria Leona Burssens, dochter van Petrus Herman Anna Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.5.5) en Emma Leopoldina Bogaert. Maria trouwde met Frans Juliën Keymolen.

1.4.2.6.5.1.2.1.6 Petrus Burssens is geboren op vrijdag 7 maart 1879 in Dendermonde, zoon van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1) en Leonia De Bock. Petrus is overleden op vrijdag 1 december 1922 in Appels, 43 jaar oud. Petrus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 april 1904 in Appels met Josepha Octavia Sacre, 20 jaar oud. Josepha is geboren op maandag 11 juni 1883 in Appels. Josepha is overleden op vrijdag 19 november 1954 in Appels, 71 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Josepha:

1 Desiré Maurice Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.6.1.

2 Franciscus Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.6.2], geboren op donderdag 29 december 1904 in Appels. Franciscus is overleden op zondag 4 juni 1905 in Appels, 5 maanden oud.

3 Alfons Ludovica Burssens, geboren op maandag 16 november 1908 in Appels. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.6.3.

1.4.2.6.5.1.2.1.6.1 Desiré Maurice Burssens, zoon van Petrus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.6) en Josepha Octavia Sacre. Desiré trouwde met Maria Regina Françoise Vandenhoute.

Kind van Desiré en Maria:

1 Roger Burssens. Volgt 1.4.2.6.5.1.2.1.6.1.1.

1.4.2.6.5.1.2.1.6.1.1 Roger Burssens, zoon van Desiré Maurice Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.6.1) en Maria Regina Françoise Vandenhoute. Roger trouwde met Ursula Derette.

Kinderen van Roger en Ursula:

1 Guido Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.6.1.1.1].

2 Cathy Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.6.1.1.2].

3 Rony Burssens [1.4.2.6.5.1.2.1.6.1.1.3].

1.4.2.6.5.1.2.1.6.3 Alfons Ludovica Burssens is geboren op maandag 16 november 1908 in Appels, zoon van Petrus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1.6) en Josepha Octavia Sacre. Alfons is overleden op zondag 9 februari 1936 in Brussel, 27 jaar oud. Alfons trouwde met Andrea Van Steen.

1.4.2.6.5.1.2.1.7 Irma Burssens is geboren op vrijdag 17 juni 1881 in Dendermonde, dochter van Carolus Ludovicus Burssens (zie 1.4.2.6.5.1.2.1) en Leonia De Bock. Irma is overleden op vrijdag 8 april 1949 in Dendermonde, 67 jaar oud. Irma trouwde, 53 jaar oud, in november 1934 in Dendermonde met Juliaan Victor Vermeir, 55 jaar oud. Juliaan is geboren op zaterdag 31 mei 1879 in Dendermonde. Juliaan is overleden op dinsdag 20 november 1934 in Aalst, 55 jaar oud.

Kind van Irma en Juliaan:

1 Richard Lea Virginia Vermeir [1.4.2.6.5.1.2.1.7.1], geboren in 1907. Richard is overleden in 1936, 28 of 29 jaar oud.

1.4.3 Adrianus Burssens is geboren in 1670 in Bazel, zoon van Aegidius Burssens (zie 1.4) en Paschijne (Paschasia) DE VOLDERE. Adrianus is overleden. Adrianus:

(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op zondag 15 mei 1701 in Bazel met Joanna Van Strijdonck, minstens 1 jaar oud. Joanna is geboren vóór 1700 in Bazel. Joanna is overleden op woensdag 22 april 1716 in Bazel, minstens 16 jaar oud.

(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op dinsdag 15 september 1716 in Bazel met Anna Maria Van Havenberghe, minstens 36 jaar oud. Anna is geboren vóór 1680. Anna is overleden.

Kind van Adrianus en Joanna:

1 Joannes, Franciscus Beurssens, geboren op woensdag 28 september 1707 in Bazel. Volgt 1.4.3.1.

1.4.3.1 Joannes, Franciscus Beurssens is geboren op woensdag 28 september 1707 in Bazel, zoon van Adrianus Burssens (zie 1.4.3) en Joanna Van Strijdonck. Joannes, is overleden op zaterdag 17 maart 1770 in Bazel, 62 jaar oud. Joannes,:

(1) trouwde, 16 jaar oud, op donderdag 25 mei 1724 in Bazel met Elisabeth Suy, minstens een jaar oud. Elisabeth is geboren vóór 1724 in Bazel. Elisabeth is overleden in 1733 in Bazel, minstens 9 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 10 april 1742 in Bazel met Maria Stoop, ten hoogste 47 jaar oud. Maria is geboren na 1695 in Bazel. Maria is overleden op maandag 12 januari 1778 in Bazel, ten hoogste 83 jaar oud.

Kind van Joannes, en Elisabeth:

1 Judocus Borsens, geboren op zondag 22 augustus 1728 in Bazel. Volgt 1.4.3.1.1.

1.4.3.1.1 Judocus Borsens is geboren op zondag 22 augustus 1728 in Bazel, zoon van Joannes, Franciscus Beurssens (zie 1.4.3.1) en Elisabeth Suy. Judocus is overleden op dinsdag 2 januari 1781 in Bazel, 52 jaar oud. Judocus trouwde met Elisabeth Colman. Elisabeth is geboren vóór 1774 in Bazel. Elisabeth is overleden op maandag 24 januari 1791 in Bazel, minstens 17 jaar oud.

Kind van Judocus en Elisabeth:

1 Joannes, Baptist Bursens, geboren op dinsdag 9 augustus 1774 in Rupelmonde. Volgt 1.4.3.1.1.1.

1.4.3.1.1.1 Joannes, Baptist Bursens is geboren op dinsdag 9 augustus 1774 in Rupelmonde, zoon van Judocus Borsens (zie 1.4.3.1.1) en Elisabeth Colman. Joannes, is overleden op zondag 7 november 1858 in Rupelmonde, 84 jaar oud. Joannes,:

(1) trouwde met Elisabeth, Theresia Claus. Elisabeth, is geboren op donderdag 5 september 1771 in Rupelmonde. Elisabeth, is overleden op donderdag 6 januari 1831 in Rupelmonde, 59 jaar oud.

(2) trouwde, 57 jaar oud, op woensdag 7 maart 1832 in Temse met Anna, Josepha Nyssen, 43 jaar oud. Anna, is geboren op zaterdag 5 april 1788 in Temse. Anna, is overleden.

Kind van Joannes, en Elisabeth,:

1 Joseph Burssens, geboren op woensdag 25 april 1810 in Rupelmonde. Volgt 1.4.3.1.1.1.1.

1.4.3.1.1.1.1 Joseph Burssens is geboren op woensdag 25 april 1810 in Rupelmonde, zoon van Joannes, Baptist Bursens (zie 1.4.3.1.1.1) en Elisabeth, Theresia Claus. Joseph is overleden. Joseph trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 februari 1835 in Rupelmonde met Thersia, Leocadia Speelman, 25 jaar oud. Thersia, is geboren op vrijdag 21 april 1809 in Rupelmonde. Thersia, is overleden op maandag 21 april 1845 in Rupelmonde, 36 jaar oud.

Kind van Joseph en Thersia,:

1 Joannes, Baptist Bursens, geboren op woensdag 26 augustus 1835 in Rupelmonde. Volgt 1.4.3.1.1.1.1.1.

1.4.3.1.1.1.1.1 Joannes, Baptist Bursens is geboren op woensdag 26 augustus 1835 in Rupelmonde, zoon van Joseph Burssens (zie 1.4.3.1.1.1.1) en Thersia, Leocadia Speelman. Joannes, is overleden op dinsdag 2 maart 1915 in Rupelmonde, 79 jaar oud. Joannes, trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 augustus 1857 in Rupelmonde met Fidelia, Carolina De Souter, 25 jaar oud. Fidelia, is geboren op zaterdag 12 mei 1832 in Rupelmonde. Fidelia, is overleden op woensdag 31 mei 1905 in Rupelmonde, 73 jaar oud.

Kind van Joannes, en Fidelia,:

1 Gustavus Bursens, geboren op vrijdag 10 februari 1865 in Rupelmonde. Volgt 1.4.3.1.1.1.1.1.1.

1.4.3.1.1.1.1.1.1 Gustavus Bursens is geboren op vrijdag 10 februari 1865 in Rupelmonde, zoon van Joannes, Baptist Bursens (zie 1.4.3.1.1.1.1.1) en Fidelia, Carolina De Souter. Gustavus is overleden. Gustavus trouwde met Clementia de Jonghe. Clementia is geboren op zaterdag 21 april 1866 in Rupelmonde. Clementia is overleden.

Kind van Gustavus en Clementia:

1 Elisabeth Bursens, geboren op zondag 15 mei 1887 in Rupelmonde. Volgt 1.4.3.1.1.1.1.1.1.1.

1.4.3.1.1.1.1.1.1.1 Elisabeth Bursens is geboren op zondag 15 mei 1887 in Rupelmonde, dochter van Gustavus Bursens (zie 1.4.3.1.1.1.1.1.1) en Clementia de Jonghe. Elisabeth trouwde met Guillaume van der Veken. Guillaume is geboren in 1885 in Mechelen. Guillaume is overleden in 1952 in Antwerpen, 66 of 67 jaar oud.

Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 31-01-2010 08:38 door Burssens Guido

Frank Burssens


Frank Burssens studeerde in 1990 af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent.
In 1991 behaalde hij een LLM International Business Law aan de Universiteit van Londen (Queen Mary and Westfield College). Hij werkte in 1990 als “Foreign attorney” in het advocatenkantoor MILBANK, TWEED, HADLEY & McCLOY in Washington DC (VSA) en in 1991 als “Counsellor European Law” in het advocatenkantoor JACQUES AND LEWIS (thans EVERSHEDS) te Londen.
In 2006 werd hij partner bij het advocatenkantoor Lawfort, en in 2007 richtte hij met enkele medevennoten het kantoor Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten op, dat op vandaag actief is onder de benaming Everest met kantoren in Brussel, Gent en Brugge.
Posted by Picasa

Jozef Burssens


Jozef Bursens (1867-1936) en zijn zoon Arthur (1890-1982) waren bekende orgelbouwers. Honderd jaar geleden opende Jozef zijn atelier aan de Sint-Bernardsesteenweg 180 in Hoboken. In 1928 nam zoon Arthur het bedrijf over
Posted by Picasa

Viviane Burssens


Schrijfster én illustrator uit Wichelen — WICHELEN - 'Toen mijn kleinkinderen geboren werden, kreeg ik zin om te schrijven, over oma's en de kleintjes.' Viviane Burssens maakte met 'Rietje Rijmt' een klein, fijn boekje. Agnes Vernimmen tekende
Posted by Picasa

Joeri Burssens

Posted by PicasaDoet al jarenlang vrijwilligerswerk voor De Kreek, organiseren van zomerkampen

voor zwaar mentaal gehandicapten, begeleiden van deze mensen